🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

بدینوسیله به اطلاع می رساند
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شهر های استان اقدام به جذب تعداد ۴۳ نفر نیروی قرارداد کار معین از طریق آزمون نماید .
متقاضیان می توانند با مراجعه به وب سایت جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir در آزمون مربوطه شرکت نمایند.
لازم به توضیح است آخرین مهلت ثبت نام پایان روز جمعه ۵ آبان ماه سال جاری خواهد بود.