🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

گزارش_تصویری

انجام بتن ریزی ستون های واحدهای تجاری شهرداری

گزارش_تصویری

✅ آغاز عملیات جدول گذاری معابر نهضت ملی مسکن شهر شوسف

گزارش تصویری

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان نهبندان از ایستگاه های ‌خدمات سفرهای نوروزی

گزارش خدمت

انجام آسفالت رگلاژی بلوار معلم شهر شوسفعملیات روکش بلوار معلم با توجه به درخواست اهالی محترم شهر آغاز گردید. با توجه به نامسطح بودن سطح

آگهی استخدام

بدینوسیله به اطلاع می رسانددفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شهر