🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

شهردار شوسف گفت: مراجعین به این شهرداری می‌توانند نظر خود را نسبت به نحوه عملکرد پرسنل به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند.

آقای نخعی افزود: با عنایت به لزوم اجرای طرح سنجش میزان رضایت شهروندان از نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، شهرداری شوسف با ورود اسامی کارکنان در سامانه مدیریت نظرسنجی سازمان امور استخدامی کشور اقدم به چاپ کد دوبعدی  (QR Code) و کد دستوری مختص هریک از ارائه‌دهندگان خدمات کرده و در محل ورودی اتاق فرد نصب‌شده تا در معرض دید ارباب‌رجوع قرار گیرد.

شهردار شوسف با بیان این‌که همه کارکنان موظف‌اند به‌منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و ثبت شکایات احتمالی توسط مراجعه‌کنندگان کد دوبعدی (QR Code) چاپ‌شده را در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار دهند، تصریح کرد: اجرای طرح سنجش رضایت مردم از کارکنان در ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه تأثیر مستقیم دارد. لذا از مراجعین محترم تقاضا می‏شود با شرکت در نظرسنجی ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری نمایند.