🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

براستی حضرت زهرای مرضیه(س) نه تنها برای زنان، بلکه الگویی برای تمامی انسانها و مروّج شهامت، شجاعت، حق آوری، حق مداری و دفاع از حقانیت بودند.

تقارن سالروز ولادت این مظهر عشق و محبت با میلاد فرزند صالحش امام خمینی (ره) و حسن نامگذاری این روز به نام روز مادر، موجب مسرت و شاد باش است.

امیدوارم این میلاد فرخنده بر تمامی مردم شهر شوسف مبارک باشد .