🇮🇷 مهار تورم،‌ رشد تولید

شهرداری شوسف
shoar14012

معرفی شهر

معنی کلمه شوسف
شوسف در لغت: معنی کلمه ی شوسف بنا بر آنچه از قابوس نامه ی شیخ محمد الدین محمد ابن فیروز آبادی ـ که لغت نامه ای بسیار ارزشمند و البته در نوع خود منحصر به فرد است و از عربی به فارسی به رشته ی تحریر درآمده و در سال ۱۰۱۳ هجری قمری تألیف گردیده  است . بدین گونه است ؛ واژه شوسف برگرفته شده از واژه ی شاسف که یک کلمه ی عربی و به معنی خشک است و بر اثر گذشت زمان حرف الف به واو تبدیل و تلفظ گردیده است.