🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری شوسف
shoar14012

محصولات شوسف

محصولات خشکبار آن توت ، بادام ، انار ، گردو و اناب و محصولات دیگر آن گندم ، جو و یونجه میباشد