🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

به مناسبت هفته شهرداریها و دهیاریها ،مجید بیکی فرماندار شهرستان نهبندان به همراه صادقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،ناصری مسئول حراست فرمانداری،فرید هاشمی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با عمانی شهردار شوسف و اعضای شورای شهر شوسف و کارکنان شهرداری دیدار کرد و ضمن تبریک این هفته از زحمات آنان قدردانی نمود.