🇮🇷 مهار تورم،‌ رشد تولید

شهرداری شوسف
shoar14012

.

اعضا شورا

اعضای شورای اداری شهر شوسف به مناسبت 14 تیرماه روز شهرداریها در دفتر شهردار شوسف حضور یافته و با آقای عمانی دیدار و گفتگو کردند و این روز را تبریک گفتند.