🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

با عنایت به لزوم بهره مندی حداکثری افراد واجد شرایط در آزمون استخدامی قرارداد کار معین شهرداری های استان، به آگاهی می رساند مهلت ثبت نام آزمون مذکور به مدت پنج روز تمدید گردید(تا پایان روز چهارشنبه دهم آبان). متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به وبسایت جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir مراجعه نمایند.