🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

شهروند گرامی

در صورت داشتن پیشنهاد و یا اعلام مسائل شهری از طریق روش های زیر اقدام نمایید.

  • اخذ راهنمايي (تماس تلفني با واحد ملاقات مردمي ۰۵۶۳۲۶۰۳۶۶۶ )
  • در صورت عدم حصول نتیجه میتوانید از طریق فرم مقابل، درخواست خود را ثبت کنید