🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

بعد از اجرای رگلاژ بلوار معلم در روزهای آخر سال گذشته، اجرای روکش آسفالت بلوار معلم از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از امروز دوازدهم اردیبهشت ماه آغاز گردید.