به جهت مصوبات سفر استاندار محترم خراسان جنوبی به شهرستان نهبندان ،در روز دوشنبه مورخ 20/08/1398 معاونت محترم امور عمرانی استانداری به همراه مدیر کل محترم دفتر امور شهری ،مدیر کل دفتر فنی و مدیر کل دفتر روستایی استانداری و سایر مدیران استانی و فرماندار محترم شهرستان نهبندان و شورای اداری شهرستان از ورودی شهر شوسف و سایر پروژه های عمرانی بازدید نمودند.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری شوسف:05632603666   فکس : 05632603283

تلفن روابط عمومی:05632603666   فکس روابط عمومی:05632603283

پست الکترونیک :

آدرس : خراسان جنوبی -شهرستان نهبندان -شهر شوسف -شهرداری شوسف

بازدید امروز15
بازدید دیروز30
بازدید هفته45
بازدید ماه490
کل بازدید110651