پروژه گازرسانی به شهر شوسف، امروز صبح با حضور محمدمهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان جنوبی،حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز،  نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد صنعت گاز و مدیران و مسئولان محلی افتتاح شد.

عملیات گازرسانی به شهر شوسف از توابع نهبندان از سال 97 آغاز و برای آن 5 میلیارد تومان هزینه شده است.
خط انتقال این پروژه شامل 33 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع است که برای آن یک ایستگاه تقلیل فشار برون شهری٬ یک ایستگاه تقلیل فشار درون شهری و ایستگاه حفاظت کاتدیک نصب شده است.
شوسف بیست و هشتمین شهر گازدار خراسان جنوبی است که سه هزار و 181 نفر جمعیت دارد و 878 خانوار با نصب 800 عملک از نعمت گاز بهره مند شدند.

[carousel source="directory: images/news/1397/07/11" title="no" title_link="no" intro_text="no"]